Spændende arbejdsweekend på Hesbjerg Slot 

Hesbjerg Slots Venner arrangerer en spændende arbejdsweekend på det gamle slot, beliggende i Hesbjerg Skovene ved Blommenslyst.

Vi begynder lørdag middag den 8. oktober 2016 kl. 12:00 med en fælles frokost, hvor vi så også får fordelt dagens/weekendens opgaver. Lørdag fortsættes med nedenstående opgaver indtil kl. ca. 18:00 

Søndagen starter vi kl. 11:00 og forventer at stoppe omkring kl. 17:00. Og inden vi slutter, diskuterer vi, hvordan vi kan bruge venneforeningen og hvad folk har lyst til at bidrage med. Hvis der lørdag skulle være stemning for at starte lidt tidligere søndag, ja så gør vi det.  

Der er måske ikke umuligt, at der i begrænset omfang arrangeres overnatning, så hvis du er interesseret i dette, så lad os det høre, og vi vil se, hvad vi kan gøre.

Er du interesseret I at hjælpe Hesbjerg Slots Venner, så tilmeld dig meget gerne på hjemmesiden www.hesbjergslotsvenner.dk/ og vi sender dig et par dage før arrangementet oplysning om mødested m.v. 

Kan du kun deltage lørdag eller søndag er det selvfølgelig også OK.

Her de påtænkte opgaver: 

  • Den store ting er at genskabe det gamle trapperum og altså at få genforbundet stueetagen og første sal. I 70’erne blev lavet en brandsikring, som blændede den gamle balkon af. Vi påtænker også at bruge førstesalen til udstilling i forbindelse med pinsearrangementet næste år.
  • Vi skal rydde op på de to værelser, nonnen Amvrosija har efterladt, og vi skal have gjort rent i disse og i andre rum, hvor det er nødvendigt. Der er også nogle gamle møbler, som skal smides ud.
  • I riddersalen skal den gamle ikonvæg pilles ned. Der ligger her også en del russiske bøger, som skal sorteres, og bæres ned i kælderen.
  • Vi skal have ryddet op i køkkenet.
  • Der er en del ting fra loftet, som skal smides ud.
  • Så er der nogen som skal stå for noget mad til dem, som hjælper.
  • Hvis der er tid, så trænger bøgerne og reolerne i biblioteket til at blive støvsuget/ afstøvet.
  • Hvis der er tid kan der også være noget med at få malet færdigt i hallen.
  • Vi skal have en fælles snak om, hvad vi kan bruge venneforeningen til. Fokus denne weekend er på nogle konkrete arbejdsopgaver, men det vil også være interessant at høre, om der er nogle som er interesserede i at medvirke til at skabe aktiviteter på slottet, fx koncerter, udstillinger og foredrag.
  • Og ja, så finder man altid nogle ting som kan gøres. Det afhænger jo også lidt af, hvad kapacitet folk har. Hvis man har lyst til at lave noget håndværksmæssigt er listen med mulige arbejdsopgaver nærmest uendelig.

Skriv en kommentar

Scroll to Top