Arkivet - gamle artikler

Hesbjergfonden ansætter Jon Rostgaard Boiesen som projektmedarbejder

Det næste halve år vil Jon arbejde for Hesbjergfonden. Han ansættes i en løntilskudsstilling. Jon vil blandt andet få følgende arbejdsopgaver

Læs mere …

Åbent hus-arrangement i biblioteket på slottet den 14. december 2016, kl. 13-15. *)

Mod-strøms-folkene kommer og fortæller nærmere om kunst- og kulturfestivallen på Hesbjerg Slot og vejleder i, hvordan man ansøger festivallens midler.
*) Alle potentielle bidragsydere til kulturfestivalen er velkomne.

Læs mere …

Giv en hånd til slottet og deltag i vores arbejdsweekend!

Næste weekend, altså den 22-23/4 holder vi en arbejdsweekend på Hesbjerg slot. Vi starter lørdag kl. 10 og fortsætter til kl. 17 begge dage. Du behøver ikke at deltage begge dage. Hvis du har nogle timer, som du vil give til slottet, så vil vi være dig taknemmelige.
Vi skal i gang med, hvad der nok bliver den sidste omgang med oprydning. Denne gang primært på loftet. Så er der nogle bøger, som skal sorteres og sættes på plads. Vi skal have sat en brændeovn op, hvis vi har folk som har de evner.
Og så skal vi forberede pinsearrangementet. Bl.a. skal vi bygge nogle pidestaler, som kan bruges til udstillingen (det er to keramikere, som skal udstille til pinsen).
Vi sørger for frokost begge dage.
Jeg håber, at mange har lyst til at komme.

På vegne af Hesbjergfonden og Hesbjerg Slots venner

Carsten Bagge Laustsen

Hesbjerg 300Hesbjerg Slot vinder afstemningen om sted som kunst- og kulturprojekt i 2017
Af Søren Wiilsbøll
På en afstemning i "Kulturmaskinen" i Odense den 02.11.2016, vandt Hesbjerg Slot afstemningen om, at blive det sted i Odense Kommune, hvor Mod.Strøms kunst- og kulturfestival skal foregå i 10 dage i september 2017.

Læs mere …

Hesbjergkilen

Af Carsten Bagge Laustsen

Her kan man så læse lidt om, hvad Hesbjergfonden og Danmarks Naturfredningsforening har diskuteret det sidste års tid. Jeg håber, vi kommer i mål med fredningen.

Læs mere på dette link

Foto af Søren Wiilsbøll, illustrerer ikke Hesbjergkilen, men er taget fra en tur på Naturanium stien gennem Hesbjerg Skov.

Hesbjerg Tra 300

 

Deltagere 1

Veloverstået arbejdsweekend 
Af Søren Wiilsbøll 
I weekenden 8. og 9. oktober 2016, afholdtes der arbejdsweekend på Hesbjerg Slot. Mange var mødt op til en særdeles spændende weekend. Blandt deltagerne var der folk fra Hesbjergfonden, fra Landsbyen, tidligere elever og denne artikles forfatter.

Læs mere …

Vi søger hjælp i pinsen 2017

Kære venner af Hesbjerg Slot

Hesbjerg Slot er i år rammen om to store kulturarrangementer. Vi åbner, som vi har gjort de sidste tre år, slottet i pinsen. Det bliver lørdag, søndag og mandag. Der vil være udstillinger på slottet med to af Danmarks ypperste keramikere: Lone Borgen og Lis Ehrenrich. Vi skal uddele HesbjergFondens fredspris for anden gang. Der vil være foredrag, mulighed for vandrerture mm.

Den 8-17 september er slottet igen åbent i forbindelse med et stort kulturarrangement. Modstrøm hedder projektet og med det fylder vi slottet med liv. Der kommer flere store kunstprojekter/installationer.

I forbindelse med de to arrangementer vil vi gerne organisere en cafe i slottets bibliotek. Måske har du lyst til at give en hånd med her. Vi har også brug for udstillingsvagter. Hvis du har mulighed for at hjælpe os med et af disse to arrangementer, vil vi være meget taknemmelige. Du kan tilmelde dig her

Spændende arbejdsweekend på Hesbjerg Slot 

Hesbjerg Slots Venner arrangerer en spændende arbejdsweekend på det gamle slot, beliggende i Hesbjerg Skovene ved Blommenslyst.

Læs mere …

Nyt fra "MODSTRØM"

Vi har fra Kulturregion Fyn - Modstrøm modtaget følgende om ansøgerne til den store kulturfestival i september på Hesbjerg Slot:

Den 20. februar udløb den sidste ansøgningsfrist til Mod.Strøm, og vi har nu en oversigt over det samlede antal ansøgninger, som vi har modtaget. I alt er det blevet til 104 ansøgninger - 54 hovedprojekter og 50 pop-up projekter!!! Flest ansøgninger var der til Hesbjerg Slot, hvor vi har fået bud på 15 hovedprojekter og 7 pop-up projekter. Nu glæder vi os til at dykke ned i alle ansøgningerne, som rummer alt fra billedkunst, performance, sang og musik til lyd, lys og skulpturer:-)

Translate/oversæt

Det sker på Hesbjerg

Ingen arrangementer fundet

Nyhedsmail

Vil du gerne have nyhedsmail, når der er nye arrangementer, så tilmeld dig her:
OPEN