hesbjerg 2572 Pinse på Hesbjerg 2017

Af Simon Bendfeldt, fotos Susie Nielsen

Pinsen bød i år på en lang række aktiviteter, hvis succes afhang af at der kom besøgende til slottet. Og om der gjorde. Allerede lørdag da dørene blev slået op begyndte de første gæster at ankomme. Det fortsatte hele pinsen.

At dømme ud fra tilbagemeldingerne vakte de to keramikeres arbejde stor begejstring. Men blot det at dørene til slottet blev åbnet trak også besøgende til sig. Jeg husker tydeligt den ældre kvinde der kækt slog mig på skulderen og meddelte mig, at hun ikke havde været der siden 56 og at det nu var på tide at se det hele igen. I det hele taget mødte og talte jeg med rigtig mange der nysgerrigt tog slottet i øjesyn og havde både spørgsmål og forslag til, hvad slottet kunne anvendes til på sigt. Lauersen Vig var også i fokus og de visioner han havde for slottet og hele historien omkring hans liv fyldte meget for de besøgende.

Personligt så jeg meget frem til foredragene og uddelingen af Hesbjergfondens fredspris. Jeg så frem til alle tre foredrag og blev bestemt ikke skuffet. Både Anders Klostergaard Petersen og Anders Gadegaards samt Filip Buffs foredrag var inspirerende og vækkede nysgerrighed, undren og rejste spørgsmål. Alle bevægede de sig tæt på højaktuelle emner i Danmark og Europa, hvor vi de seneste uger, måneder og år har set stadig mere ekstremistisk og religiøst begrundet terror. Fra hvert sit perspektiv gav de svar på, hvordan vi kan komme tættere på at løse nogle af de udfordringer vi står overfor.

Anders Gadegaard fik Hesbjergfondens fredspris, og det var absolut fortjent. Hans arbejde for dialog mellem religioner er afgjort vigtig for at vi kan komme tættere på en fredelig sameksistens. Netop et af kardinalpunkterne i Lauersen Vigs visioner og et centralt element for fondens arbejde.

Samlet set var det, set fra mit perspektiv, en berigende pinse. Selve aktiviteterne og ikke mindst atmosfæren på Hesbjerg var medvirkende til, at der allerede er skabt klare forventninger til næste års pinsearrangement. Der håber jeg igen på at mange vil finde vejen til slottet og at mange vil hjælpe til med at skabe endnu et godt arrangement. En særligt tak til de fra venneforeningen, der fik noget af en ilddåb og blev kastet lige ind i arrangementet.

hesbjerg 2580

Translate/oversæt

Det sker på Hesbjerg

Ingen arrangementer fundet

Nyhedsmail

Vil du gerne have nyhedsmail, når der er nye arrangementer, så tilmeld dig her:
OPEN