2015 Fredspris – Ole Wæver

Pressemeddelelse: Professor Ole Wæver, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, modtager Hesbjerg Fondens fredspris

Professor Ole Wæver bliver den første modtager af Hesbjerg Fondens fredspris. Prisen uddeles hvert andet år og har til formål at synliggøre og anerkende fremragende arbejde inden for freds- og konfliktforskning eller tilsvarende anerkendelsesværdigt arbejde for at skabe fredelig sameksistens mellem religion og folkeslag. Priskomitéen består af Niels Grønkjær, Thomas Brudholm, Bjørn Møller, Tonny Brems Knudsen og Carsten Bagge Laustsen.

Prisen overrækkes den 22. maj 2015 kl. 18 på Hesbjerg Slot. Efter overrækkelsen af prisen vil Ole Wæver afholde en forelæsning med titlen “Krigen ud af politikken!”, og efter forelæsningen er Fonden og priskomitéen vært ved en reception.

Krigen ud af politikken! – forelæsning ved Ole Wæver

Den førte politik skaber krig alt for ofte – eller optrapper eksisterende konflikter frem for at omforme dem i produktiv retning. Et afgørende skridt til at udvikle tilgange til verdens udfordringer med tilstrækkelig kreativitet er, at vi først konfronterer, hvorledes krigens logik igen og igen sniger sig ind i den politiske proces. Når politik bliver styret af trusler, frygt for overlevelse og fjender, ja blot af nødvendighed og alt for store principper, så forsvinder politikkens særlige skabende evne. Hvis vi, også fra dansk side, skal blive bedre til at fremme konfliktløsning i verden, kræver det et forsvar for det politiske rum, både hjemme hos os selv og i den internationale politik.
Video: Edmund Rune Madsen:

Priskomitéens indstilling:
Professor Ole Wæver, Københavns Universitet, får Hesbjerg Fondens Fredspris i 2015 for sit enestående arbejde inden for freds- og konfliktforskning igennem tre årtier. Ole Wævers arbejde har vedvarende været kendetegnet ved stor akademisk tyngde, klar politisk relevans og fængende originalitet.

Med udgangspunkt i forskningscentrene COPRI (Copenhagen Peace Research Institute), CAST (Centre for Advanced Security Theory) og CRIC (Centre for Resolution of International Conflicts) samt Institut for Statskundskab på Københavns Universitet har Ole Wæver siden midten af 1980’erne leveret en lang række akademiske bidrag, som har været med til at reformere både dansk og international forskning. Det gælder bl.a. Ole Wævers studier af trusler og sikkerhed som flydende og konstruerede fremfor absolutte størrelser. Hermed fremstår ikke bare ”sikkerhedsliggørelse”, men også ”afsikkerhedsliggørelse” som kraftfulde, kritiske og potentielt fredsfremmende begreber i den akademiske og offentlige debat. Tilsvarende har Ole Wæver leveret stærke bidrag til det brede sikkerhedsbegreb, herunder identitet, samfund, religion og klima som objekter for international konflikt og konfliktløsning. Det samme gælder for studier af regional sikkerhed og sikkerhedskomplekser, herunder ikke mindst europæisk sikkerhed, samt forholdet mellem den dynamiske verdensorden og international fred og sikkerhed.

Fremfor alt har Ole Wæver reformeret fredsforskningen og begrebet fred som sådan. Han har samtidig formået at omsætte sine teorier og studier til let forståelige og markante bidrag til den danske debat om international fred og sikkerhed, f.eks. debatterne om ”krigen mod terror” og interventionerne i Kosovo, Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien. Det danske engagement understreges også af en publikationsliste, som rummer mange danske bidrag på trods af en meget høj international status og gennemslagskraft.

Scroll to Top