Vision og formål for Hesbjerg Fonden

Hesbjerg fonden arbejder for: at Fredsforskningsinstitutionen bliver et mødested for mennesker og religioner fra hele verden, hvor ønsket er at bidrage til øget fred og fredelig sameksistens. Et mødested med mulighed for en række aktiviteter herunder understøtning af konkret fredsforskning. At Refugiet/klostret bliver et levende eksempel på et kloster i den moderne verden. At Landsbyen fortsat kan være et levende alternativ bebyggelse med økologi, miljø og natur. Et mellemmenneskeligt fællesskab, der viser fredelig sameksistens.

Hesbjerg fonden er den overordnede ejer af ‘Hesbjerg’ og har til opgave at realisere Vig’s testamentariske ønsker. Fonden og dens aktiviteter hører hjemme på Hesbjerg.

Fonden har tre sammenhængende opgaver, der skal løses så alle opgaver tilgodeses indenfor de menneskelige og økonomiske rammer, der er fondens.ens.

Opgaverne er:

Fredsforskningsinstitutionen, som et mødested for mennesker og religioner fra hele verden, hvor ønsket er at bidrage til øget fred og fredelig sameksistens. Et mødested med mulighed for en række aktiviteter herunder understøtning af konkret fredsforskning.
Refugiet/klostret som et levende eksempel på et fredfyldt refugie/kloster i den moderne verden med ro, arbejdsomhed og fordybelse
Landsbyen som et levende alternativ bebyggelse med økologi, miljø og natur. Et mellemmenneskeligt fællesskab, der viser fredelig sameksistensal løses så alle opgaver tilgodeses indenfor de menneskelige og økonomiske rammer, der er fondens.ens.

List item
List item
List item
Scroll to Top