Landsbyens historie

Hesbjerg Landsbys historie – i store træk
Hesbjerg Landsby har sin oprindelse som en udløber af Højskolen på Hesbjerg. En lille gruppe unge mænd og kvinder, billedkunstnere og musikere stod i begyndelsen af 1 970’erne faddere til et lille kunstnerkollektiv, som havde atelier og værksteder på Hesbjerg Slot. Der blev indrettet bolig i Hesbjergs ældste bevarede hus (i dag Det Lille Fælleshus) og stillet først en, så to og flere skurvogne op på det areal, hvor tidligere hovedbygningen til herregården Store Hesbjerg lå.

Den smukke natur og det romantisk-forfaldne slot tiltrak kreative sjæle, som søgte fristeder, hvor der kunne afprøves alternativer til de traditionelle boformer/levevis, dyrkning af jorden, husdyrhold, energiforsyning og meget andet.

I midten af 80’erne var Landsbyen vokset til 16 bopladser, og den blev af Odense Kommune tildelt status som Eksperimenterende økologisk Landsby. Gennem de 30 år siden da har Hesbjerg Landsby udviklet sig og består nu af 18 bopladser, der huser Ca. 30 voksne og en halv snes børn. Hesbjerg Beboerforenings “kassedamer” administrerer beboernes indbetalinger til jordleje til Hesbjerg Fonden, renovation og fællesforbrug af vand, el og drift af Fælleshuset. Det Lille Fælleshus fungerer som dagligstue, spisestue, møderum, legestue, vaske- og baderum samt fælleskøkken efter behov.

Scroll to Top