2023 Fredspris – Isabel Bramsen

Uddrag af HesbjergFondens begrundelse for tildelingen

Isabel Bramsen tildeles fredsprisen for hendes bidrag til fredsforskning, hendes formidling af fredsforskning og deltagelse i debatten om mulige veje til fred i verdens konflikter herunder krigen i Ukraine.

Isabel Bramsen har forsket indenfor mange af fredsforskningens centrale temaer, så som fredsdiplomati, fredelig modstand, konfliktens følelser og samarbejde, kvinders sikkerhed, mediering og konfliktløsning. Indenfor fredsforskningen har hun vist nye veje bl.a. ved at studere konflikter og fredens mikro-processer via videoanalyser. Denne forskning gør det muligt for forskeren at komme helt tæt på begivenhederne og arbejde med ’autentiske’ interaktions og atmosfære data.

Isabel Bramsen har udover sine videnskabelige publikationer og lærebøger deltaget i og bidraget til samfundsdebatten, og hun har vedholdende holdt fast i fredsforskningens berettigelse og nødvendighed. Isabel Bramsen har samtidigt deltaget i og bidraget til opbygning af fredsforskningsmiljøer, arrangeret seminarer og konferencer på forskningsfeltet.

Vi finder af ovenstående grunde dette arbejde beundrings- og anerkendelsesværdigt, og vi ønsker gennem tildeling af HesbjergsFondens Fredspris at fremhæve Isabel Bramsen og den yngre generation af fredsforskereder, der åbner for nye forskningsspor og skaber ny viden og håb for en fredeligere verden.

En forudsætning for fredelig sameksistens er relationer af gensidig anerkendelse og respekt. Det gælder mellem nationer og folkeslag, men det gælder også i forskellige mindre sammenhænge, indenfor kulturer, i grupper, i familien og for det enkelte individ. Jørgen Laursen Vig, som prisen er indstiftet for at ære, betonede utrætteligt behovet for fredelig sameksistens, og han så særlig grad den medmenneskelige samtale som en ressource i denne sammenhæng.

(Tidligere modtagere er professor Ole Wæver (2015) og domprovst Anders Borre Gadegaard (2017), Exit Cirklen og Sherin khankan (2019) og Sct. Nicolai tjenesten (2021)

Hesbjerg d. 26.8.23

Formand for HesbjergFonden Bo Morthorst Rasmussen

Isabel Bramsen og Formand for HesbjergFonden Bo Morthorst Rasmussen
Scroll to Top