Hesbjerg fondens historie

Af Bo Morthorst Rasmussen

Inden Jørgen Laursen Vigs død den 28/12 2005 i Indien havde han samlet flere af sine nære venner som Yvonne Sosu Jacobsen, Jørgen Vilsgaard og Bent Døssing Hansen, hvor de drøftede oprettelsen af en fond til videreførelse af Vigs Hesbjerg Peace Research College. Vennen Jørgen Vilsgaard blev den første formand for HesbjergFonden, der sammen med især Yvonne Sosu Jacobsen, Vigs sekretær, og Fondens næste formand Gunnar Schmidt, tidligere elev på Hesbjerg Højskole, fik etableret og godkendt Hesbjerg Fonden efter Vigs testamentariske ønsker. En oversigt over Fondens nuværende medlemmer kan ses på Fondens hjemmeside.

Formålet med Fonden var at drive Hesbjerg som et videnscenter (Peace Research College) og et eller flere klostersamfund for derigennem at fremme følgende almennyttige formål: At formidle resultaterne af freds- og konfliktforskning i bred forstand. At videreføre stifteren Jørgen Laursen Vigs opbyggede bibliotek. At give opholdsmuligheder til personer, der i kortere eller længere tid ønsker at benytte videnscentrets faciliteter. At opretholde og udbygge de internationale kontakter til organisationer og personer, der arbejder for fred. At drive stedet i respekt for mennesker og natur og i respekt for det enkelte individs egenart og etisk-religiøse praksis.

VigFonden overtog Vigs forhandlinger med den rusiske kirke og nonnen Amvroijam oprettelsen af et russiskortodoks kloster på Hesbjerg Slot. Efter flere års forhandlinger valgte den russiske kirke ikke at underskrive kontrakten, og nonnen Amvrosija flyttede til Baagø. Det skyldes muligvis de store omkostninger, der er forbundet med restaurering af slottet. Fonden gjorde et sidste forsøg på at etablere et kloster (Hesbjerg Monastery and Peace College) i samarbejde med den ukrainske abbed FaderTrifon, men også dette forsøg strandede. Nu fungerer slottet alene som Peace Research College under hensyntagen til Fondens almene formål.

Slottet trænger stadig kraftigt til at blive restaureret, og Fonden arbejder på at rejse penge dertil. I 2014 blev Fonden færdig med restaurering af “annekset” der fungerer som refugium for studerende og forskere, som samtidig kan benytte slottets bibliotek. Den 22. maj 2015 tildeltes professor Ole Wæver som den første Hesbjergs Fredspris, og der blev samtidig afholdt udstilling med den aarhusianske kunstner Tine Hind. I 2011 underskrev Hesbjerg Fonden en “uopsigelig” lejekontrakt med Beboerforeningen for den økologiske landsby beliggende på Hesbjergs jorde, og hermed blev en stor del af Hesbjergs liv og ånd sikret.

I 2016 åbnes naturariumstien, som er en offentlig sti, der giver mulighed for at nyde den smukke natur omkring Hesbjerg. Fonden arbejder i forlængelse heraf sammen med en række samarbejdspartnere på at etablere et naturarium på Fondens jord, ligesom der arbejdes med planer om at udvikle slottet som et centrum for kulturaktiviteter, foredrag, udstillinger, koncerter mm. Har man lyst til at bidrage til udviklingen af disse aktiviteter, er man meget velkommen til at kontakte Fondens bestyrelse.

Scroll to Top