Fredsforedrag pinsen 2017

Vold og religion – en grim cocktail

Foredrag med Anders Klostergaard Pedersen,
lørdag den 3/6, kl. 16-18.


“I foredraget viser jeg, hvordan der hersker en tæt relation mellem religion og vold – uafhængigt af religions- og kulturelt stade. Jeg præsenterer et biokulturelt evolutionært perspektiv på drøftelsen funderet i den grundlæggende antagelse, at vi kun kan opnå en fyldestgørende forståelse af biologi, kultur, religion og samfund ud fra et evolutionært synspunkt. Jeg hævder yderligere, at forbindelsen mellem religion og vold skærpes med fremkomsten af det, man nogle gange har betegnet aksiale religioner (DuPerron, Hegel og Jaspers) eller i min terminologi kosmosreligioner, fordi de i nidkær insisteren på egen sandhed må afvise ethvert rivaliserende krav på sandheden. Endelig viser jeg konturerne for en fremtidig farbar vej for religion, kultur og samfund uden vold. Også det kan der baseret på grundlæggende evolutionære overvejelser ikke alene argumenteres for, men der kan faktisk også – funderet på matematiske modeller og med evidens i forsøg – fremhæves en vis grund til optimisme – trods alt. Mennesket er hverken ædelt, hjælpsomt eller godt, men det kan det blive, skriver Goethe. Just det. Det kræver imidlertid en særlig konstellation af religion, kultur og samfund. Jeg vover et øje og forsøger at udfolder den.”

Den nødvendige religionsdialog

Foredrag ved Anders Gadegaard, Hesbjerg slot,
søndag den 4/6, kl. 16.

I forbindelse med modtagelsen af Hesbjergfondens fredspris holder Anders Borre Gadegaard en forelæsning. Han præsenterer den således:

“I en globaliseret verden, hvor konflikter ofte legitimeres religiøst, er det blevet bydende nødvendigt at føre religionsdialog og samarbejde på tværs af trossamfundene – såvel for samfundets som for trossamfundenes egen skyld. De store religioner indeholder et ofte overset politisk potentiale for konfliktløsning og kan – sammen – bidrage til et samfunds etiske værdigrundlag. De har en række lighedstræk, som kan aktiveres og danne sammenhængskraft i et samfund. Mens forskellene mellem dem ikke skal forties, men tværtimod gøres tydelige som berigende bidrag til et multikulturelt samfund.”

Bæredygtig omstilling og folkelig bevægelse

Foredrag ved Christian Krog Rasmussen,
mandag den 5/6, kl. 11-12.

“Med udgangspunkt i nyligt afleveret speciale i kulturstudier og aktiv deltagelse i den folkelige bevægelse for bæredygtig omstilling, holdes foredrag omkring hvordan det moderne globaliserede forbrugssamfund hænger sammen med globale klima- og miljøproblematikker. Der rettes bl.a. fokus på underliggende samfundsstrukturer, der fordrer en bestemt adfærd og hvordan dette opretholdes som en global, national og lokal drivkraft. Der gives eksempler, historier og erfaringer fra den danske folkelige omstillingsbevægelse undervejs.”

Scroll to Top