Fredsforedrag pinsen 2016

De to videooptagelser: Edmund Rune Madsen

Den dybeste konflikt: Guds død (på slottet, fredag kl. 16-18)
Ved Niels Grønkjær, valgmenighedspræst i Vartov, dr.theol.

I disse år er religion snarere kilde til konflikt end til forsoning. Religion er blevet en del af vores identitet, og mange konflikter i vores nuværende verden er identitetskonflikter. Når vi søger at definere, hvem vi er, etablerer vi en modsætning til dem, vi ikke er, de andre, de fremmede. Identitet skaber konflikt.
I tilknytning til den tyske filosof Hegel viser foredraget, at den filosofiske tanke om den kristne Guds død på korset lokaliserer konflikten i Gud selv, i selve identiteten. Først når identiteten er svækket, opløst eller ‘død er der mulighed for forsoning.

Islam, fredens religion —filologiske og religionshistoriske betragtninger over et begreb (på slottet, lørdag kl. 16-18)
Ved professor Thomas Hofmann, Københavns Universitet

Det bliver ofte sagt, at ‘islam betyder fred’, og at ‘islam er fredens religion Disse udsagn bliver enten fremført, som om, at det vitterligt forholder sig sådan eller også bliver det fremført med en stærk ironisk vrængen. I dette foredrag vil jeg først kaste et filologisk og religionshistorisk blik på termen og dens sproglige og historiske rødder. Hvad betød freden for de gamle arabere på Muhammads tid? Hvordan blev freden italesat i den islamiske civilisation, i ‘Fredens hus dar al-salam? Og hvad betyder det, når muslimer i dag gerne omtaler deres religion som fredens?

Hvad er terror? Sociologiske, psykologiske og sikkerhedspolitiske tanker om et aktuelt problem (på slottet, søndag kl. 16-18)
Ved lektor Carsten Bagge Laustsen, Aarhus Universitet

Mørk hud, langt, sort skæg, en kalasjnikov over skulderen – og så holder han af gemmeleg i afghanske huler. Sådan er en terrorist. Tror vi. Men han kan også være en hjemmedyrket, ung norsk mand på en smuk julidag. Ingen af dem mener dog selv, de er terrorister; de er frihedskæmpere – som de danske modstandsfolk, der engang ønskede tyskerne raus. For terror er ikke bare et spørgsmål om sort eller hvid, god eller ond. Terror er langt mere farverig, end vi går rundt og tror. Foredraget introducerer til terrorens væsen, dens historie og til dens bekæmpelse og til de moralske og politiske udfordringer, ønsket om en effektiv terrorbekæmpelse stiller os overfor., når muslimer i dag gerne omtaler deres religion som fredens?

Scroll to Top