2017 Fredspris – Anders Gadegaard

Domprovst Anders Gadegaard modtager Hesbjerg Fondens fredspris 2017

Prisen uddeles hvert andet år og har til formål at synliggøre og anerkende fremragende arbejde inden for freds- og konfliktforskning eller tilsvarende anerkendelsesværdigt arbejde for at skabe fredelig sameksistens mellem religion og folkeslag.
Priskomitéen består af Niels Grønkjær, Thomas Brudholm, Bjørn Møller, Tonny Brems Knudsen og Carsten Bagge Laustsen.
Det er anden gang, prisen uddeles. Første gang modtog professor Ole Wæver prisen.

Prisen overrækkes søndag den 4. juni kl. 16 på Hesbjerg Slot i forbindelse med pinsens åbne slot og kunstudstilling. Anders Gadegaard vil her holde en forelæsning, hvorefter Fonden er vært ved en reception.

Indstillingen lyder således:
Domprovst Anders Gadegaard (født 1952) modtager Hesbjerg Fondens Fredspris 2017 for sit vedholdende arbejde for forståelse og dialog religioner imellem. Hans store engagement i interkonfessionelle forhold er sobert, respektfuldt og præget af stor indsigt, uden at han går af vejen for konflikt.
Anders Gadegaard har – i regi af Udenrigsministeriet – ydet en stor indsats i udarbejdelsen af et program for dialog mellem muslimske og kristne “ledere” i Mellemøsten og Danmark. Han har i den forbindelse leveret konstruktive bidrag ved internationale konferencer, bl.a. i Istanbul og København. Han er ligeledes medstifter af en national kontaktgruppe, hvor fremtrædende medlemmer af islamiske og kristne trossamfund udveksler erfaringer og drøfter spørgsmål, der blandt andet vedrører religiøs radikalisering, sekularisering og religionsfrihed. Som repræsentant for Danske Kirkers Råd var Anders Gadegaard for eksempel medlem af en delegation, som i 2016 mødte stormuftien i Libanon og diskuterede religiøs ekstremisme og mulighederne for at imødegå den.

Det kendetegner Anders Gadegaards virke, at han ikke alene søger drøftelser med jøder og muslimer – internationalt og i Danmark – med et interkonfessionelt sigte, men også i et samfundsmæssigt perspektiv. Han anser det for folkekirkens forpligtelse at være med til at sikre at minoriteter og deres trossamfund får gode vilkår. Det hænger sammen med, at han i det hele taget forstår det kristne bud om næstekærlighed politisk. Anders Gadegaard er også en vigtig stemme i forhold til socialt udsatte og flygtninge. At hjælpe og at være stolt over at hjælpe er grundlæggende værdier i Anders Gadegaards univers. Han arbejder for fred, men forveksler det heldigvis aldrig med fordragelighed.

Hesbjergfondens fredspris gives for at minde og ihukomme Jørgen Laursen Vigs arbejde for fred og fredelig sameksistens mellem religioner og folkeslag. Det er vores opfattelse, at Anders Gadegaard på eminent vis repræsenterer værdier, som også var grundlæggende for Jørgen Laursen Vig virke. Vi er derfor stolte over at kunne give ham prisen, og håber, at den vil tjene som en anerkendelse for en stor indsats, men også som en inspiration for at forsætte det vigtige arbejde.

Scroll to Top