Fondens vedtægter

 Den Selvejende Institution Hesbjerg Fonden

§1

Hesbjerg Fonden er en selvejende institution, hvis hjemsted er Odense Kommune.

§2

Fondens formål er at drive ejendommen Hesbjerg (matr.nr. 1a og 1i Lille Hesbjerg, Ubberud og 1a Store Hesbjerg, Sanderum), som videnscenter og med et eller flere klostersamfund for hermed:

  1. At formidle resultaterne af freds- og konfliktforskning i bred forstand gennem afholdelse af kurser, konferencer, seminarer o.lign. med såvel nationale som internationale deltagere.
  2. At videreføre det af stifteren, Jørgen Laursen Vig, opbyggede bibliotek og sikre dets funktion som videnscenter gennem opbygning af en stab af medarbejdere med relevante forudsætninger.
  3. At give opholdsmuligheder til personer, der i et kortere eller længere tidsrum ønsker at benytte videnscentrets faciliteter og som evt. ønsker midlertidigt eller permanent at indgå i staben.
  4. At opretholde og udbygge de internationale kontakter til organisationer og personer, der arbejder for fred.
  5. At drive stedet i respekt for mennesker og natur, herunder:
        a. Indenfor grænserne af andres frihed at respektere det enkelte individs egenart og etisk-religiøse praksis.
        b. At drive have- og skovbruget efter økologiske principper, og herunder arbejde for en yderligere fredning af skovarealerne og derved bane vej for oprettelse af et fuglereservat.

Fonden kan bistå andre med at oprette og drive tilsvarende centre, hvis hovedsigte falder i tråd med bestemmelserne i denne formålsparagraf.

Scroll to Top