Hesbjerg Slot er bestemt ikke et ”Forladt Sted i Danmark”

7. august 2020.
På vegne af Hesbjergfonden.Vi er blevet opmærksom på, at Facebookgruppen ”Forladte Steder i Danmark” opfordrer gruppens medlemmer til at besøge Hesbjerg Slot, som værende et forladt sted.Vi har desværre haft en del indbrud, tyveri og ødelæggelser inde på slottet, hvilket vi er meget kede af. Slottet er ejet af Hesbjergfonden, der har planer for slottets fremtid – og vi kan oplyse at det bestemt ikke er forladt. 

Der arbejdes på at få midler til en istandsættelse, der kun er mulig, hvis det ikke fortsat ødelægges af folk der bryder ind – måske med tanken om det ”bare er forladt”.
Vi må nu igen, desværre bruge penge på at reparere de ødelæggelser der er sket ved indbruddene, vi havde hellere lagt pengene i ”kassen” til fremtidig istandsættelse. Vi har ligeledes desværre fundet det nødvendigt at investere i både videoovervågning og i et alarmsystem fra en ekstern leverandør – for at få stoppet fremtidige indbrud eller indbrudsforsøg.
Vi håber, læsere som havde tænkt at bryde ind på slottet, vil respektere stedet og stedets beboere – eventuelle indbrud, vil sammen med videodokumentation blive overdraget til Fyns Politi.
Vi beklager meget det har været nødvendigt at skrive denne besked, men vi værner om vores privatliv som du sikkert også værner om dit privatliv. 

Scroll to Top