Hesbjergfonden ansætter Jon Rostgaard Boiesen som projektmedarbejder

Det næste halve år vil Jon arbejde for Hesbjergfonden. Han ansættes i en løntilskudsstilling. Jon vil blandt andet få følgende arbejdsopgaver

  • PR i forbindelse med kulturarrangementer
  • Arbejde med fondens hjemmesider
  • Bidrag til en bog om Hesbjerg Slots historie
  • Arrangement af foredragsrække og koncertrække på slottet
  • Fundraising i forbindelse med etablering af udendørsscene i slotsparken
  • Koordinering af venneforeningens bidrag til de to store arrangementer
  • Arbejde med fondsansøgninger
  • Etablering af kontakter til mulige samarbejdspartnere i Odense og omegn
  • Fremvisning af slottet i forbindelse med besøg
  • Arbejde med Fondens fredforskningsbibliotek

Vi er super glade for, at Jon nu er en del af holdet og ønsker ham velkommen!

Skriv en kommentar

Scroll to Top